Category: Rävgruppen

Måla ute


Annonser

Former

Cirkel eller oval?Alla former har ett namn


Hexagon, triangel, rektangel, kvadrat och cirkel. 

Vill du hjälpa mig att passa in formerna?

Annonser

Cirkel-jakt

Annonser

Matte

Vi tränar på siffror, former och prepositioner. 

Annonser

Gemensam konst

Annonser

Rävarna klipper vidare

Snökonst

Annonser