Category: Matematik

Lucka nr. 8

”Plocka fem kottar var – de kan vara bra att ha…!”

Annonser

Rävar tränar på former

Annonser

Myror tränar på former

Annonser

Former

Cirkel eller oval?Alla former har ett namn


Hexagon, triangel, rektangel, kvadrat och cirkel. 

Vill du hjälpa mig att passa in formerna?

Annonser

Cirkel-jakt

Annonser

Idag spelar vi!

Annonser